Nighthaiku


Het schrijven van de nachtelijke haiku’s was voor Joyce een manier om alles wat ze ervoer: haar lust voor het leven, de nachtmerrie van de kanker, haar talent als kunstenaar, haar liefde voor familie en vrienden, en dat wat ze in de wereld doorvoelde vorm te geven in het hier en nu. Joyce was een ‘Levenskunstenares’, en dat kwam in haar haiku’s ultiem tot uiting. Als Beeldend Kunstenaar zorgde ze ervoor dat haar NightHaiku’s via de “social media” visueel werden ondersteund met foto’s van haar eigen persoonlijke leven, maar ook van haar land-art projecten, installaties, sculpturale keramiek of schilderijen of zomaar een snapshot die ze snel even maakte of iets anders wat op dat moment haar bezighield. Ze schreef in haar ziekteproces vanaf eind mei 2016 tot aan haar overlijden op 22 Mei 2017 bijna 200 Nederlandstalige en Engelstalige Haiku’s. Een van haar laatste wensen was om haar NightHaiku’s te bundelen in een boek en daar hebben we uiteraard gehoor aangegeven. Er was ook onder vrienden en familie een enorme vraag om ze nogmaals te kunnen lezen en te doorvoelen.

Joyce Bloem brengt in haar werk een eigen, persoonlijke mythologie tot uitdrukking. Als schrijfster in haar gedichten en verhalen. Als Beeldend kunstenaar in videofilms, in installaties en in sculpturale keramiek. Dat laatste betekent in haar geval dat ze beelden maakt die voor de beschouwer een belangwekkende interpretatieve uitdaging inhouden. Sinds Joyce Bloem eind mei 2016 vernam dat ze ongeneselijk ziek was, is ze in de nacht Haiku’s gaan schrijven. Dit omdat ze met enige regelmaat in de nacht wakker was en al bezig was met haar manier van afscheid nemen. Op haar sterfbed in mei 2017 heeft ze haar twee dochters en haar man gevraagd of ze kunnen zorgdragen voor haar laatste wens: haar Haiku’s bundelen in een boek. Bij haar afscheidsceremonie in mei 2017  (Delft bij het W.A.D.) is er al een boekje met een selectie van de Haiku’s aan vrienden en familie meegegeven als aandenken.
Het boekwerk met al haar Nederlandstalige Haiku’s zal het laatste kunstproject van Joyce Bloem zijn en is gepresenteerd op de Nighthaiku expositie in Fort Nigtevecht (September 2018). De nabestaanden van Joyce Bloem hopen dat dit boek voor familie en vrienden een manier is om Joyce’ energie te blijven voelen, en dat haar Haiku’s daarnaast wellicht ook steun bieden voor andere mensen die in het proces zitten van verlies van dierbaren.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Facebook